Bedrijfsinformatie     Verzekeringen     Hypotheken     Financieringen     Makelaardij     Nieuws     Contact
Levensverzekeringen particulier

Levensverzekeringen zijn er in vele soorten, maar zijn op te delen in twee basisvormen, namelijk een polis die uitkeert bij overlijden of een die uitkeert bij in leven zijn op een bepaalde van te voren afgesproken datum. Vanzelfsprekend is een combinatie van beide vormen ook mogelijk. Ook de uitkering kent twee varianten, een uitkering ineens of in termijnen.

Een risicoverzekering (een polis die uitkeert bij overlijden), kunt u gebruiken naast een hypotheek, ter dekking van een uitvaart, of om een nabestaandenvoorziening te treffen. Iedere verzekering heeft zijn eigen karakter, zoals de hoogte van de verzekerde som, de duur van premiebetaling en eventuele fiscale gevolgen.

Bij een polis die een uitkering bij in leven zijn verzekert, is sprake van een soort spaarelement. Dit "sparen" gebeurt door middel van een vaste rentevergoeding, maatschappijwinstdeling of doordat het spaargedeelte van uw premies in beleggingsfondsen wordt belegd. Deze verzekeringen kunt u onder andere gebruiken voor de aflossing van een hypotheek, om te sparen voor uw kinderen, een aanvulling op uw pensioen of gewoon om een extra vermogen op te bouwen.Omdat een levensverzekering een stukje maatwerk vergt, bespreken wij graag de mogelijkheden met u in een persoonlijk onderhoud. Via het reactieformulier elders op deze website kunt u om nadere informatie vragen.