Bedrijfsinformatie     Verzekeringen     Hypotheken     Financieringen     Makelaardij     Nieuws     Contact

Dienstverleningsdocumenten

Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het financieel toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan in de vorm van een PDF document.

Belangrijk
Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten.
Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast.

Dienstverleningsdocument risico´s afdekken

Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen

Dienstverleningsdocument hypotheekaanvraag